การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย

❝สะพานประวัติศาสตร์❞ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่เก่าแก่ ที่เชื่อมระหว่างสองฝั่ง เพื่อใช้ในการสัญจรของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพปัจจุบัน สามารถวางแผนเพื่อหามาตรการป้องกันและบํารุงรักษาสะพาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอย่างเป็นระบบ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อเรื่อง ❝การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย❞ กับ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ที่จะมาแชร์แนวคิดและประสบการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการฟื้นฟู บูรณะสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ (เก่า) ที่สำคัญในประเทศไทย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการเสริมกำลังทั้งในส่วนของฐานรากโครงสร้างและสายเคเบิลที่ใช้ยึดสะพาน เพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต

ได้ที่งาน INTERMAT ASEAN 2020 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00-12:30 น. ณ ห้องสัมมนา A อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
—–
ติดต่อสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ❛คุณวาทินี❜

📨 Info@asean.intermatconstruction.com
📨 Watinees@impact.co.th