Category: Latest News

INTERMAT ASEAN 2020 AND CONCRETE ASIA 2020 RESCHEDULED UNTIL FURTHER NOTICE

With the world facing an extraordinary situation due to Covid-19 pandemic and safety of stakeholders in mind, IMPACT Exhibition Management, the organiser of INTERMAT ASEAN 2020 and CONCRETE ASIA 2020, scheduled to take place from 9th to 11th September 2020,  have decided to reschedule the events until further notice. The organizers have taken this crucial […]

ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣

ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣ ⁣ 𝗕𝗜𝗠𝗦𝗧𝗘𝗖 (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศบังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏาน ⁣และ ไทยโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ⁣เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี การคมนาคม พลังงาน ⁣การท่องเที่ยว และการประมง⁣ ⁣ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า⁣ฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม BIMSTEC และเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ⁣ ท่าเทียบเรือที่ 1 ความยาวหน้าท่า 130 เมตร พร้อมติดตั้งยางรองรับแรงกระแทก จำนวน 35 ชุด สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาด 12,000 DWT ได้⁣ […]

INTERMAT ASEAN 2020 ได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ของ TCA

INTERMAT ASEAN 2020 ได้เข้าร่วม “การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563” ของ สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ – TCA เพื่อประชาสัมพันธ์งานแสดงสินค้าด้านอุตสาหกรรมการก่อสร้างและระบบโครงสร้างพื้นฐานระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมืองการบิน “อู่ตะเภา” ดีลใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สนามบิน ❝อู่ตะเภา❞ เมืองการบินภาคตะวันออก ขึ้นแท่นเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ⁣ เชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 และนิคมอุตสาหกรรมการบิน พร้อมพัฒนาระบบคมนาคมควบคู่กันไปด้วย อาทิเช่น ก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภาและขยายทางหลวง เป็นต้น ⁣ ⁣ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลดี⁣โดยตรงกับประเทศไทย เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาด⁣ใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นสนามบิน⁣นานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อ⁣กับสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ⁣ซึ่งเป็นเมืองท่า ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ⁣Logistic & Aviation ของ EEC ที่เชื่อมโยงส่วนขยายของ⁣กรุงเทพและปริมลฑลไปสู่ภาคตะวันออก ทั้งทางน้ำ ทางบก ⁣และทางอากาศ⁣ ⁣ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้และ⁣ประโยชน์ให้กับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน⁣อย่างมหาศาล ได้แก่ ด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน, ⁣รายได้ภาษีอากร มากกว่า 60,000 ล้านบาท, ด้านแรงงาน ⁣เช่น มีการจ้างงาน 15,640 ตำแหน่ง/ปี, […]

It is our pleasure working with you again as our media partner Engineering Today and Green Network

It is our pleasure working with you again as our media partner “Engineering Today and Green Network” Bi-monthly journal for engineering and industry development. Focus on the production technology, research & development, energy conservation and marketing situations that impact to engineering industry of the country. More Information: www.engineeringtoday.net and www.greennetworkthailand.com INTERMAT ASEAN 2020 9-11 September 2020, IMPACT Exhibition and Convention […]

It is our pleasure working with Thailand Infrastructure as our media partner for the very first time

It is our pleasure working with “โครงสร้างพื้นฐาน ประเทศไทย Thailand Infrastructure” as our media partner for the very first time. Thailand Infrastructure Facebook Fan page is a community for discussion about new project development, development progress, and advice of infrastructure in Thailand. We believe in small development can improve the efficiency of project and service. Then […]

มอเตอร์เวย์ลอยฟ้า “ลำตะคอง” จุดไฮไลท์ที่สูงและสวยงามที่สุดในประเทศไทย

ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันออก) ถนนกาญจนาภิเษก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันตก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมเป็นระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้างานโยธาไปแล้ว 87.4 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% ในช่วงต้นปี 2565 จากนั้นจะทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในปลายปี 2565 หากการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคองประมาณ 18-20 กม. แล้วเสร็จ บริเวณนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุด 30 เมตร และกลายเป็นมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดอีกด้วยครับ Source : PHACHACHAT

เนรมิตฉะเชิงเทราสู่สมาร์ทซิตี้ มหานครแห่งอนาคต

ส่องเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้ (Smart City) “ณ แปดริ้ว” สมาร์ทซิตี้ (Smart City) คืออะไร คือ ชุมชนหรือเมืองที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารจัดการชุมชนหรือเมืองนั้นๆ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาให้เป็นขุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจังหวัด ❝ฉะเชิงเทรา❞ 1 ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ยังคงไว้ในด้านเกษตรกรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งสายน้ำ วัฒนธรรม เมืองพักอาศัยสีเขียว รองรับการขยายตัวของกรุงเทพ และ EEC พัฒนาพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า รวมทั้งระบบรีไซเคิลขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า Source : […]

ถอดรหัสกลยุทธ์พิชิตโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

จากแผนยุทธศาสตร์ของไทยปี 2561-2580 รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งทางยกระดับ ทางมอเตอร์เวย์ หรือด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ รวมถึงด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายโทรศัพท์ 5G เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น โครงการลงทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ไม่นับรวมการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูล ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทยที่มีโอกาสเข้าดำเนินโครงการต่างๆ มากขึ้น Source : Marketeeronline