Category: Construction News

ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣

ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣ ⁣ 𝗕𝗜𝗠𝗦𝗧𝗘𝗖 (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศบังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏาน ⁣และ ไทยโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ⁣เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี การคมนาคม พลังงาน ⁣การท่องเที่ยว และการประมง⁣ ⁣ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า⁣ฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม BIMSTEC และเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ⁣ ท่าเทียบเรือที่ 1 ความยาวหน้าท่า 130 เมตร พร้อมติดตั้งยางรองรับแรงกระแทก จำนวน 35 ชุด สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาด 12,000 DWT ได้⁣ […]

เมืองการบิน “อู่ตะเภา” ดีลใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สนามบิน ❝อู่ตะเภา❞ เมืองการบินภาคตะวันออก ขึ้นแท่นเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ⁣ เชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 และนิคมอุตสาหกรรมการบิน พร้อมพัฒนาระบบคมนาคมควบคู่กันไปด้วย อาทิเช่น ก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภาและขยายทางหลวง เป็นต้น ⁣ ⁣ คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลดี⁣โดยตรงกับประเทศไทย เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาด⁣ใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นสนามบิน⁣นานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อ⁣กับสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ⁣ซึ่งเป็นเมืองท่า ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ⁣Logistic & Aviation ของ EEC ที่เชื่อมโยงส่วนขยายของ⁣กรุงเทพและปริมลฑลไปสู่ภาคตะวันออก ทั้งทางน้ำ ทางบก ⁣และทางอากาศ⁣ ⁣ นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้และ⁣ประโยชน์ให้กับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน⁣อย่างมหาศาล ได้แก่ ด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน, ⁣รายได้ภาษีอากร มากกว่า 60,000 ล้านบาท, ด้านแรงงาน ⁣เช่น มีการจ้างงาน 15,640 ตำแหน่ง/ปี, […]

มอเตอร์เวย์ลอยฟ้า “ลำตะคอง” จุดไฮไลท์ที่สูงและสวยงามที่สุดในประเทศไทย

ความคืบหน้าโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 6 สาย บางปะอิน-สระบุรี-นครราชสีมา ตั้งแต่จุดเริ่มต้นโครงการบริเวณเชื่อมต่อกับถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานคร (ด้านตะวันออก) ถนนกาญจนาภิเษก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา ไปจนถึงสิ้นสุดโครงการบริเวณทางเลี่ยงเมือง (ด้านตะวันตก) อ.เมือง จ.นครราชสีมา รวมเป็นระยะทาง 196 กิโลเมตร โดยขณะนี้โครงการฯ มีความคืบหน้างานโยธาไปแล้ว 87.4 % คาดว่าจะแล้วเสร็จ 100% ในช่วงต้นปี 2565 จากนั้นจะทดสอบระบบก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ในปลายปี 2565 หากการก่อสร้างทางยกระดับบนถนนมิตรภาพช่วงผ่านเขื่อนลำตะคองประมาณ 18-20 กม. แล้วเสร็จ บริเวณนี้จะเป็นจุดที่สูงที่สุด 30 เมตร และกลายเป็นมอเตอร์เวย์ลอยฟ้าสายแรกของประเทศไทยที่สูงที่สุดและสวยงามที่สุดอีกด้วยครับ Source : PHACHACHAT

เนรมิตฉะเชิงเทราสู่สมาร์ทซิตี้ มหานครแห่งอนาคต

ส่องเมืองแห่งอนาคตสมาร์ทซิตี้ (Smart City) “ณ แปดริ้ว” สมาร์ทซิตี้ (Smart City) คืออะไร คือ ชุมชนหรือเมืองที่นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย เข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ และการบริหารจัดการชุมชนหรือเมืองนั้นๆ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาให้เป็นขุมชนหรือเมืองที่น่าอยู่ ทันสมัย ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขอย่างยั่งยืนในอนาคต โดยเน้นการออกแบบที่ดี และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจและภาคประชาชนในการพัฒนาเมือง ในอนาคตอันใกล้ การพัฒนาเมืองให้มีความพร้อมทั้งในด้านสาธารณูปโภคที่ครบครันและเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดยจังหวัด ❝ฉะเชิงเทรา❞ 1 ใน 3 จังหวัด ที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC ให้นำร่องพัฒนาเป็นเมืองอัจฉริยะ หรือ Smart City ยังคงไว้ในด้านเกษตรกรรม และมุ่งพัฒนาให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมการเกษตรที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาให้เป็นเมืองแห่งสายน้ำ วัฒนธรรม เมืองพักอาศัยสีเขียว รองรับการขยายตัวของกรุงเทพ และ EEC พัฒนาพื้นที่ใหม่รอบสถานีรถไฟความเร็วสูง มีระบบสาธารณูปโภคครบครัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย ศูนย์การค้า รวมทั้งระบบรีไซเคิลขยะให้เป็นศูนย์ (Zero Waste) โดยนำมาผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า หรือแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่า Source : […]

ถอดรหัสกลยุทธ์พิชิตโปรเจกต์โครงสร้างพื้นฐาน สู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

จากแผนยุทธศาสตร์ของไทยปี 2561-2580 รัฐบาลมีเป้าหมายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกด้าน ครอบคลุมตั้งแต่การลงทุนด้านคมนาคมขนาดใหญ่ ทั้งทางยกระดับ ทางมอเตอร์เวย์ หรือด้านสาธารณูปโภค อาทิ ระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ รวมถึงด้านเทคโนโลยีโทรคมนาคม เช่น อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเครือข่ายโทรศัพท์ 5G เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ Thailand 4.0 ซึ่งในปัจจุบัน รัฐบาลจึงทุ่มงบประมาณการลงทุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เช่น โครงการลงทุนพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economics Corridor Development: EEC) ที่เปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เช่น การพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา, รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 ไม่นับรวมการลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูง และโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์อีกหลายเส้นทางที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง หรืออยู่ระหว่างการเตรียมเปิดประมูล ซึ่งเป็นผลดีต่อภาคเอกชนที่ดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้างของไทยที่มีโอกาสเข้าดำเนินโครงการต่างๆ มากขึ้น Source : Marketeeronline

กระทรวงคมนาคมจับมือกองทัพอากาศ ใช้โดรนเอกซเรย์จราจรและไซต์ก่อสร้าง เวนคืนเมกะโปรเจกต์

กองทัพอากาศร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมในการใช้อากาศยานไร้คนขับ (Drone หรือ UAV) บินเก็บภาพมุมสูง ช่วยแก้ปัญหาจราจรแบบ Real Time ก่อนขยายผลไปสู่การติดตามงานก่อสร้างโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ และการวางแผนพัฒนาคมนาคมเพื่อลดต้นทุน โลจิสติกส์ โดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2563 เป็นต้นไป มีระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี ระหว่างปี 2563 – 2565 แนวทางการปฏิบัติการด้านคมนาคมครอบคลุมการพัฒนาใน 3 มิติ ได้แก่ 1. ด้านการแก้ไขปัญหาจราจรช่วงเทศกาล โดยจะบูรณาการอากาศยานไร้คนขับของกองทัพอากาศ และอากาศยานไร้คนขับของกรมทางหลวง และกล้อง CCTV ที่ติดตั้งตลอดแนวถนน เพื่อติดตามสภาพจราจรบนเส้นทางจราจรหลักแบบ Real Time และจะถูกเชื่อมต่อข้อมูลไปยังศูนย์ปฏิบัติการ เพื่อการควบคุม สั่งการ สำหรับบริหารจัดการจราจรบนสายทางให้เกิดความคล่องตัวยิ่งขึ้น และรองรับเหตุฉุกเฉินบนถนนให้ทันสถานการณ์ได้อีกด้วย 2. ด้านการติดตามงานก่อสร้างโครงการสำคัญ การติดตามความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมที่สำคัญ เช่น การติดตามงานจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน, โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (Motorway) บางใหญ่-กาญจนบุรี, โครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ในระยะเร่งด่วน เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถนำอากาศยานไร้คนขับมาสำรวจพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก […]

กรมทางหลวง รับเทคโนโลยีเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา เล็งนำร่องโปรเจกต์แรก จ.ชัยภูมิ

ในอนาคต กรมทางหลวงมีโปรเจกต์จะขุดเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขาขนาดใหญ่ ระยะทางเกือบ 10 กม. ในโครงการมอเตอร์เวย์แหลมฉบัง – ปราจีนบุรี – นครราชสีมา เนื่องจากโครงการมอเตอร์เวย์ไม่มีรถขนาดเล็กใช้บริการ จึงสามารถก่อสร้างเป็นอุโมงค์ขนาดยาวได้ โดยเบื้องต้น จะแบ่งโครงการออกเป็น 2 เฟส คือ เฟสแรก ช่วงแหลมฉบัง – ปราจีนบุรี ▸ ระยะทางประมาณ 130-140 กม. ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนของการออกแบบ มีความคืบหน้า 50% หรือประมาณ 60-70 กม. เฟสสอง ช่วงปราจีนบุรี – นครราชสีมา ▸ เป็นโครงการในอนาคต โดยแนวเส้นทางจะพาดผ่านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งจำเป็นจะต้องเจาะอุโมงค์ทะลุภูเขา ระยะทางเกือบ 10 กม. เพราะเส้นทางขึ้นภูเขามีความชันมาก มีรถบรรทุกเยอะและเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง หากพัฒนาอุโมงค์ขึ้นมา ก็จะทำให้ถนนมีความปลอดภัยมากขึ้น แต่ก็ต้องศึกษาผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างละเอียดด้วย กรมทางหลวง เตรียมขอให้ “องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น (JICA)” เข้ามาช่วยถ่ายทอดเทคโนโลยีการขุดเจาะอุโมงค์ เพราะเป็นเทคโนโลยีที่เรายังไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไรนัก โดยทางญี่ปุ่นจะส่งบุคลากรเข้ามาสอนกรมทางหลวง […]

รถขุดดิน ไร้คนขับ อนาคตใหม่แห่งของวงการก่อสร้าง

ก้าวสู่โลกแห่งยุคเทคโนโลยี ที่มีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์การใช้งานในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ล่าสุด Built Robotics ได้เตรียมผลิต รถขุดดินไร้คนขับ โดยใช้ระบบเลเซอร์ในการนำทาง สามารถทำงานได้ทันที เมื่อถูกตั้งค่าการใช้งานในโหมดอัตโนมัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัยด้วยระบบเซ็นเซอร์ โดยรถจะหยุดเมื่อเจอสิ่งกีดขวางหรือมีความผิดปกติเกิดขึ้นครับ ซึ่งมีความคล้ายคลึงกับรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติของไทย ที่ถูกผลิตขึ้นสำหรับการขนย้ายสิ่งของในคลังสินค้าและโรงงานอุตสาหกรรม พบกับเทคโนโลยีการก่อสร้างเหล่านี้ที่จะช่วยให้คุณทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นได้ที่ BIM Zone ภายในงาน Thailand BIM Expo 2020 ที่จัดร่วมกับงาน INTERMAT ASEAN 2020 วันที่ 9 – 11 กันยายน 2563, อิมแพ็ค เมืองทองธานี

Mega transport hub 98% complete

It is our big break to interview Mr. Worawut Mala, acting governor of the State Railway of Thailand (SRT) on the subject of Thai railway transportation overview, the next move of the construction plan and railway innovation. In addition, our team also participated in Bang Sue Grand Station Updates which it will be the biggest […]

9 โปรเจกต์รัฐ เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐได้อนุมัติโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไปหลายโครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ในอนาคตกำลังจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ