Category: Conferecnce

การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย

❝สะพานประวัติศาสตร์❞ เป็นเส้นทางการคมนาคมที่เก่าแก่ ที่เชื่อมระหว่างสองฝั่ง เพื่อใช้ในการสัญจรของคนในท้องถิ่นนั้นๆ จึงจำเป็นจะต้องศึกษาให้เข้าใจถึงสภาพปัจจุบัน สามารถวางแผนเพื่อหามาตรการป้องกันและบํารุงรักษาสะพาน ให้สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย และมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน โดยอยู่บนพื้นฐานของระบบการตรวจสอบและการบํารุงรักษาอย่างเป็นระบบ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในหัวข้อเรื่อง ❝การฟื้นฟูและบูรณะสมรรถภาพของสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ ในประเทศไทย❞ กับ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ที่จะมาแชร์แนวคิดและประสบการณ์จริง เพื่อให้เข้าใจถึงกระบวนการและวิธีการฟื้นฟู บูรณะสะพานทางหลวงประวัติศาสตร์ (เก่า) ที่สำคัญในประเทศไทย รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการเสริมกำลังทั้งในส่วนของฐานรากโครงสร้างและสายเคเบิลที่ใช้ยึดสะพาน เพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ได้ที่งาน INTERMAT ASEAN 2020 ในวันที่ 11 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00-12:30 น. ณ ห้องสัมมนา A อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี —– ติดต่อสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ❛คุณวาทินี❜ 📨 Info@asean.intermatconstruction.com 📨 Watinees@impact.co.th

การบริการทำความสะอาดยุค AI

ก้าวให้ทันในยุค Technology Disruption เมื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีต่างๆ เริ่มเข้ามามีบทบาทและเป็นปัจจัยที่จะมาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผู้คน อีกทั้งยังเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ ดังนั้น เราจึงต้องมีการปรับตัว เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อให้ก้าวทันเทคโนโลยีในอนาคต และยังเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้อีกด้วยนะครับ มาเรียนรู้นวัตกรรมและอัปเดทเทคโนโลยีใหม่ๆ ก่อนใครได้ที่งานสัมมนา หัวข้อเรื่อง ❝การบริการทำความสะอาดยุค AI❞ โดย สมาคมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด ที่จะมาแชร์แนวคิดในการปรับตัว และการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริการทำความสะอาดในอุตสาหกรรมต่างๆ พร้อมทั้งถ่ายทอดมุมมองที่น่าสนใจของเทคโนโลยีด้าน AI สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อสัมมนานี้ได้ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. ณ ห้องสัมมานา B อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี นอกจากนี้ ยังมีหัวข้อสัมมนาอื่นๆ ที่น่าสนใจอีกมากมาย ภายในงาน INTERMAT ASEAN 2020 ติดต่อสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ❛คุณวาทินี❜ 📨 Info@asean.intermatconstruction.com 📨 Watinees@impact.co.th ** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด **

การเสริมกำลังอาคาร ต้านแผ่นดินไหว

ภัยธรรมชาติที่ไม่ใช่เรื่องไกลตัว ออกแบบอาคารต้านทานแผ่นดินไหว ความปลอดภัยที่วิศวกรไทยไม่ควรมองข้าม พบกับหัวข้อเรื่อง ❝การเสริมกำลังอาคาร ต้านแผ่นดินไหว❞ กับ TSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย สัมมนาที่จะมาแชร์แนวคิด หลักการ และประสบการณ์จริงให้กับวิศวกรไทยได้เข้าใจถึงมาตรฐานการออกแบบโครงสร้างอาคารต่อแรงต้านทานการสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว รวมถึงการใช้เทคโนโลยีในการเสริมกำลังโครงสร้างของอาคาร เพื่อการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อสัมมนานี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 11:00-12:30 น. ห้องสัมมานา B อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดต่อสำรองที่นั่งฟรี ได้ที่ ❛คุณวาทินี❜ 📨 Info@asean.intermatconstruction.com 📨 Watinees@impact.co.th ** ที่นั่งมีจำนวนจำกัด **

การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร ยุคดิจิทัล 5G

บทบาทยุคใหม่! นิติบุคคลอาคารไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จาก สมาคม ผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย / Thai Building Manager Association พบกับหัวข้อ “การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร ยุคดิจิทัล 5G” สัมมนาจะอัดแน่นไปด้วยความรู้ เรื่องราวพร้อมทั้งอัปเดตกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้จริงในวงการของการจัดการอาคารไทย ผู้ที่อยู่ในธุรกิจการจัดการอาคารและผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อสัมมนานี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2020 ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ info@asean.intermatconstruction.com หรือ watinees@impact.co.th (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)

เทคนิคการติดตั้ง Segmental Box Grider แบบคานต่อเนื่องในโครงการทางยกระดับ

สัมมนาเชิงเทคนิคจากTSEA – สมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย ที่วิศวกรไทยไม่ควรพลาด! ภายใต้หัวข้อ “เทคนิคการติดตั้ง Segmental Box Grider แบบคานต่อเนื่องในโครงการทางยกระดับ” โดย คุณชัยวิศว์ แม้นเจริญ กรรมการสมาคมวิศวกรโครงสร้างไทย สัมมนาที่จะมาแชร์แนวคิด หลักการ และประสบการณ์จริงให้กับวิศวกรไทยได้เข้าใจการติดตั้งคานสะพาน Segmental box girder แบบคานต่อเนื่องโดยละเอียด รวมไปถึงการคำนวณที่จำเป็นในการทำงานเบื้องต้น

เทคโนโลยีระบบโครงข่ายใช้พลังงานน้อย ในการสร้างสรรค์เพื่ออนาคต

รู้ไหมครับว่า ❝NB-IoT❞ คืออะไร และมีความสำคัญต่ออุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างไรบ้าง เทคโนโลยี NB-IoT หรือ Narrow-Band IoT เป็นเทคโนโลยีที่ใช้พลังงานน้อย ช่วยประหยัดพลังงาน ซึ่งในปัจจุบัน เทคโนโลยี NB-IoT ได้เข้ามามีบทบาทในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากขึ้น ที่นำมาใช้ในการควบคุมอุปกรณ์และระบบต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างอิสระ โดยการเชื่อมโยงผ่าน Smart Phone หรืออุปกรณ์ที่รองรับระบบสัญญาณ 3G/4G ที่ใช้งานได้สะดวก ครอบคลุมทุกพื้นที่ และสามารถรองรับการเชื่อมต่อของอุปกรณ์จำนวนมากพร้อมๆ กันได้ เพื่อให้สามารถสื่อสารในระยะไกลและการส่งข้อมูลในรูปแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ทุกฝ่ายในไซต์งานก่อสร้าง เข้าถึงข้อมูลโครงการที่กำลังดำเนินการอยู่ทั้งหมดบนแพลตฟอร์มเดียวกันได้รวดเร็วยิ่งขึ้น มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมก่อสร้างในยุค Technology Disruption ไปกับเรา ในหัวข้อสัมมนาเรื่อง ❝เทคโนโลยีระบบโครงข่ายใช้พลังงานน้อย ในการสร้างสรรค์เพื่ออนาคต❞ โดยสมาคมผู้ประกอบการอุปกรณ์รักษาความปลอดภัย ที่จะมาแชร์ประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ทางด้านเทคโนโลยี NB-IoT รวมถึงแนวโน้มในการพัฒนา NB-IoT ระบบ Ecosystem ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้ที่งาน INTERMAT ASEAN 2020 ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ตั้งแต่เวลา 13:00-16:00 น. […]