INTERMAT ASEAN

เป็นงานที่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้พลาดไม่ได้!

INTERMAT ASEAN จะเป็นตัวช่วยให้คุณได้พบกับ

พบกับผู้ผลิต

พบกับผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายสำหรับโรงงาน อุปกรณ์ การแก้ปัญหาและเทคนิคสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้าง

เบรนด์ระดับโลก

ได้พบปะกับเบรนด์ระดับโลกต่างๆ

เทรนล่าสุด

พบกับเทรนล่าสุด และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี

การสาธิต

พบกับการสาธิตต่างๆ การแสดงการปฏิบัติงานในสถานการณ์จริง

แลกเปลี่ยน

การแลกเปลี่ยนและอภิปรายกับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม

สร้างความสัมพันธ์

การสร้างความสัมพันธ์กับผู้นำในอุตสาหกรรมจากทั่วโลก

พบกับประเภทผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองทุกความต้องการของคุณ

Exhibitor lists and Products Highlight.