มีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ด้านงานโครงสร้างพื้นฐานเพื่อตอบสนองความต้องการภายในภูมิภาคอาเซียน อาทิ:

Row of excavators in an equipment yard.

 • การผลิตและการใช้วัสดุก่อสร้าง
 • การผลิต การขนส่ง และการจัดการคอนกรีต
 • การก่อสร้างอาคารและไซต์งานต่างๆ
 • ระบบการยกและการเคลื่อนย้าย
 • ระบบการขุด เจาะ และงานรากฐานแบบพิเศษ
 • การขนย้ายดินและงานด้านวิศวกรรมโยธา
 • งานโครงสร้างและการบำรุงรักษาถนน
 • ยานพาหนะสำหรับขนส่งวัสดุ อุปกรณ์และผู้โดยสาร
 • ส่วนประกอบ อุปกรณ์ และอุปกรณ์เสริม
 • วัตถุดิบ

คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานมากกว่า 10,000 คน


ซึ่งรวมถึง ผู้มีอำนาจตัดสินใจ ผู้เชี่ยวชาญ และผู้ใช้ตัวจริงในอุตสาหกรรมก่อสร้าง

trade-show2

 • ผู้รับเหมา
 • นักลงทุน
 • ผู้จัดจำหน่าย
 • ผู้แทนจำหน่าย
 • ผู้ค้าส่ง
 • บริษัทให้เช่าอุปกรณ์ก่อสร้าง
 • บริการซ่อมเครื่องจักรงานก่อสร้าง
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักพัฒนาและผู้รับเหมาก่อสร้าง
 • บริษัทวิศวกรรมและที่ปรึกษาด้านการก่อสร้าง
 • สมาคมการค้า
 • ผู้ผลิต
 • หน่วยงานรัฐบาล
 • สื่อต่างๆ