เพิ่มความสำเร็จธุรกิจของคุณในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างอาเซียน

INTERMAT ASEAN 2017 Official Launch Press Conference & Industry Forum – “เพิ่มความสำเร็จธุรกิจของคุณในวงการอุตสาหกรรมก่อสร้างอาเซียน”

COMEXPOSIUM ร่วมกับ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด กำหนดจัดงาน INTERMAT ASEAN ขึ้นเป็นครั้งแรกในภูมิภาคอาเซียน  ซึ่งจะเป็นการแสดงนวัตกรรมล่าสุดและผลิตภัณฑ์ในภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างที่เหมาะสมกับความต้องการในภูมิภาคอาเซียน โดยงานนี้ได้สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดงาน

gvevptw3ai3wes