9 โปรเจกต์รัฐ เดินหน้าเศรษฐกิจไทย

ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา รัฐได้อนุมัติโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่ไปหลายโครงการ ซึ่งเป็นการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งโครงการรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน รถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคมและการขนส่งได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยคาดการณ์ว่าจะเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะส่งผลดีต่อธุรกิจรับเหมาก่อสร้างงานฐานราก รวมทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเบิกจ่ายงบประมาณและการจ้างงานเพิ่มมากขึ้น

นอกจากนี้ ในอนาคตกำลังจะมีโครงการเมกะโปรเจกต์ขนาดใหญ่เกิดขึ้นตามมาอีกหลายโครงการ มีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับ