เมืองการบิน “อู่ตะเภา” ดีลใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก

สนามบิน ❝อู่ตะเภา❞ เมืองการบินภาคตะวันออก ขึ้นแท่นเป็นดีลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีแผนพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาให้เป็นสนามบินนานาชาติ⁣ เชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 และนิคมอุตสาหกรรมการบิน พร้อมพัฒนาระบบคมนาคมควบคู่กันไปด้วย อาทิเช่น ก่อสร้างมอเตอร์เวย์พัทยา-มาบตาพุด, สถานีรถไฟอู่ตะเภาและขยายทางหลวง เป็นต้น ⁣

คาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2567 ซึ่งจะส่งผลดี⁣โดยตรงกับประเทศไทย เพราะเป็นโครงสร้างพื้นฐานขนาด⁣ใหญ่ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในประเทศ เป็นสนามบิน⁣นานาชาติเชิงพาณิชย์หลักแห่งที่ 3 ของกรุงเทพฯ ที่เชื่อมต่อ⁣กับสนามบินดอนเมืองและสุวรรณภูมิ ด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูง ⁣ซึ่งเป็นเมืองท่า ศูนย์กลางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และ ⁣Logistic & Aviation ของ EEC ที่เชื่อมโยงส่วนขยายของ⁣กรุงเทพและปริมลฑลไปสู่ภาคตะวันออก ทั้งทางน้ำ ทางบก ⁣และทางอากาศ⁣

นอกจากนี้ โครงการดังกล่าวจะสามารถสร้างรายได้และ⁣ประโยชน์ให้กับประเทศทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน⁣อย่างมหาศาล ได้แก่ ด้านการเงิน เช่น ค่าเช่าที่ดิน, ⁣รายได้ภาษีอากร มากกว่า 60,000 ล้านบาท, ด้านแรงงาน ⁣เช่น มีการจ้างงาน 15,640 ตำแหน่ง/ปี, เพิ่มเทคโนโลยีและ⁣พัฒนาทักษะแรงงาน (ด้านธุรกิจการบินและธุรกิจเชื่อมโยง) ⁣

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา ถือได้ว่าเป็นความท้าทาย⁣ในการปรับตัว เพื่อตอบรับนโยบายและแผนการทำงานของ⁣รัฐบาลในอนาคต และการวางแผนเพื่อเตรียมความพร้อม⁣รับมือกับการเปลี่ยนแปลงของแรงงาน เทคโนโลยีและปัจจัย⁣อื่นๆ รวมถึงการลงทุนและการส่งเสริมสินค้าที่ผลิตภายใน⁣ประเทศ ที่จะก่อให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ⁣

Source : prachachat.net ⁣