ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣

ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ ศูนย์กลางการขนส่งกลุ่มประเทศ BIMSTEC⁣

𝗕𝗜𝗠𝗦𝗧𝗘𝗖 (The Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral Technical and Economic Cooperation) เป็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่อยู่ในอนุทวีปเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกอบไปด้วยประเทศบังคลาเทศ ศรีลังกา อินเดีย เมียนมา เนปาล ภูฏาน ⁣และ ไทยโดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ⁣เพื่อเสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันทั้งในด้านการค้า การลงทุน เทคโนโลยี การคมนาคม พลังงาน ⁣การท่องเที่ยว และการประมง⁣

การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) ยกระดับ ❝ท่าเรือระนอง❞ เป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้า⁣ฝั่งทะเลอันดามันเชื่อมโยงประเทศในกลุ่ม BIMSTEC และเร่งดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน ⁣

  • ท่าเทียบเรือที่ 1 ความยาวหน้าท่า 130 เมตร พร้อมติดตั้งยางรองรับแรงกระแทก จำนวน 35 ชุด สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาด 12,000 DWT ได้⁣
  • ท่าเทียบเรือที่ 2 ความยาวหน้าท่า 150 เมตร และซ่อมแซมยางรองรับแรงกระแทก จำนวน 2 ชุด สามารถรองรับเรือขนส่งสินค้าขนาด 12,000 DWT และการใช้งานเครนยกสินค้าขนาด 65.3 ตัน สำหรับสะพานทางเข้าท่าเทียบเรือที่ 1 และ 2สามารถรับน้ำหนักรถบรรทุกกึ่งพ่วง 6 เพลา 22 ล้อได้ ⁣

นอกจากนี้ ยังได้พัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าทางการค้า⁣ของประเทศไทย ซึ่งการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) กำลังดำเนินการจ้างที่ปรึกษาออกแบบ ⁣และศึกษาผลกระทบในการก่อสร้างพื้นที่วางตู้สินค้าเพิ่มคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2564⁣

Source : สมาคมอุตสาหกรรมก่อสร้างไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์⁣