การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร ยุคดิจิทัล 5G

บทบาทยุคใหม่! นิติบุคคลอาคารไทย ก้าวทันยุคดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น จาก สมาคม ผู้จัดการอาคารแห่งประเทศไทย / Thai Building Manager Association

พบกับหัวข้อ “การบริหารจัดการนิติบุคคลอาคาร ยุคดิจิทัล 5G” สัมมนาจะอัดแน่นไปด้วยความรู้ เรื่องราวพร้อมทั้งอัปเดตกลยุทธ์ที่สามารถใช้ได้จริงในวงการของการจัดการอาคารไทย ผู้ที่อยู่ในธุรกิจการจัดการอาคารและผู้ที่สนใจสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหัวข้อสัมมนานี้ ในวันที่ 10 กันยายน 2020 ตั้งแต่เวลา 10:00-16:00 ณ อาคาร 9 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ติดต่อเพื่อสำรองที่นั่งฟรีได้ที่ info@asean.intermatconstruction.com หรือ watinees@impact.co.th (ที่นั่งมีจำนวนจำกัด)